CO2 reductie
  • Diverse Corporates
  • Nederland
  • 2020-2021
  • Petrus, Thea, Mark

Okee, ik heb een afvalenergiecentrale, een industriële plant of een plan voor een nieuwe installatie in mijn portfolio. Ik zet grondstoffen om in producten waarbij CO2 vrij komt, zij het uit een fossiele of biogene bron, via verbranding of een chemische reactie. En dat wordt straks een dure hobby met de stijgende ETS prijs, de Nederlandse CO2 belasting en de toenemende eisen van de consument. Wat te doen? &flux helpt diverse bedrijven bij hun CO2 valorisatiestrategie: een beslisdocument over op welke manier de CO2 emissie vermeden of opgeslagen kan worden of zelfs toegepast kan worden als grondstof.

CO2 emitteren is een dure hobby zonder toekomst als je niet weet hoe je die emissie gaat vermijden. Door niet meer uit te stoten, door de CO2 op te slaan of door de CO2 in te zetten als grondstof. Maar die oplossingen zijn vaak nog duur, toepassingen zijn er nog onvoldoende en er is vaak – zeker voor het toepassen van CO2 als grondstof – nog geen passend beleidskader.

Vanuit het programma www.co2smartuse.com ontwikkelde &Flux veel kennis over deze materie. We zitten dicht op de beleidsdynamiek in Brussel en Den Haag, kennen de industriële clusters en de grote CCS projecten maar werken ook met bedrijven die CO2 als grondstof inzetten.

We kennen de subsidiekaders en hebben vooral een goed beeld hoe al deze panelen de komende jaren (wel of niet) zullen gaan verschuiven. We hebben een eerlijk en realistisch beeld over welke CO2 uit welke oorsprong je wel of niet zou moeten willen gebruiken voor welke toepassing en we kennen de wereld van waterstof die vaak onmisbaar is als je producten wil gaan maken met CO2.

Wat wij doen met diverse industriële spelers: We onderzoeken samen met jou hoe jouw bedrijf CO2 uitstoot, wat de oorsprong is en met welk patroon de CO2 vrij komt.

We brengen in beeld welke oplossingsroutes denkbaar zijn en in hoeverre deze oplossingen erkend worden (in bijvoorbeeld het ETS). We verkennen met ketenpartners of er muziek zit in een mogelijke businesscase en brengen in beeld wat dat kan betekenen voor de overall kosten. We nemen daarin het tijdsaspect expliciet mee. Denk aan de productie van synthetische brandstoffen met CO2: vandaag nog geen businesscase maar met de REDII en het mandaat over duurzame vliegtuigbrandstoffen zien we dat snel veranderen.

En bedenk dat CCU op dit moment nog niet erkend wordt onder het ETS of de Nederlandse CO2 belasting en CCS wel. Het resultaat: een heldere beslisboom over wat te doen met jouw CO2 emissie inclusief de sleutelfactoren die jouw valorisatieroute bepalen.

Meer weten?

Neem contact op met Petrus!

&flux maakt gebruik van cookies om de bezoekers van onze website de best mogelijke ervaring te bieden en voor het analyseren van bezoekersgedrag waarmee we onze website kunnen verbeteren.