• CBM
  • Rotterdam
  • 2021
  • Michiel, Mark

In ketenverband en in de nabije toekomst nationaal wil Koninklijke CBM als branchevereniging voor de meubelindustrie & interieurbouw industriële hout afvalstromen gaan ophalen bij de MKB-bedrijven. CBS heeft een aantal van ruim 9100 geregisterde bedrijven zien binnen de sector, waarvan zeker 8500 bedrijven kleiner zijn dan 10 fte. In 2020 hebben wij voor CBM een onderzoek gedaan naar plaatmateriaal, reststromen hout en circulaire kansen in de sector. Hieruit bleek dat 18% van de totale hout afvalstroom wordt afgevoerd als industrieel afval.

Als oplossing is CBM met Wood Loop gekomen, een digitaal emballagesysteem voor kleine meubel- en interieurbedrijven. Met dit (regionale) pilotproject gaat CBM met name de kleinere meubel- en interieurbouwbedrijven (1-10 fte) gaan ontzorgen met hun productieafval door:  

  • Afvalmanagement en inzicht,  
  • Verduurzaming en verduurzamingspotentieel (circulariteit) zichtbaar te maken,
  • Bewustwording te creëren en gedrag aan te passen door beter te scheiden bij de bron,  
  • Een kosteneffectief systeem op te tuigen, waarbij logistiek anders ingezet wordt.

Door deze collectieve en grootschalige aanpak heeft het ook een economische en ecologische impact. Het totaal wat we via dit systeem in de toekomst nationaal uit de markt kunnen halen vertegenwoordigd ruim 50% van de totale houtafvalstroom (60 kton) binnen onze sector. Doordat we ervoor zorgen dat de stromen zuiver gescheiden worden (in recyclebare en niet-recyclebare fracties) kunnen we sturing geven aan de zogenaamde R-strategie. Spaanplaat (= recyclebaar) gaat schoner terug naar de producent, en MDF (= niet-recyclebaar) zal via bijvoorbeeld pyrolyse, torrefractie alsnog meer opleveren dan verbranding (=referentiecase).  

Doordat het emballagesysteem gedigitaliseerd wordt d.m.v. QR-codes wordt er op termijn een database opgebouwd. Daardoor ontstaat meer inzicht over de herkomst, de hoeveelheden van elke (sub) stroom, en de kwaliteit. Omdat het van een fijnmazige decentrale inzameling naar een grootschalige centrale collectie en verwerking gaat kan het systeem ook als een systeemverbinder (matching, broker) gezien worden in de toekomst. Doordat het bij de branchevereniging is ondergebracht zal de neutraliteit hiervan ook gewaarborgd zijn.  

&flux is gevraagd om gedurende deze pilot mee te helpen met het organiseren ervan en daarnaast te werken aan de business case van het Wood Loop systeem. Om het systeem een duurzame toekomst tegemoet te laten gaan moet uitgezocht worden wat het kost en wat het kan opleveren. Dit gaan we doen middels het uitwerken van een business case, het in gesprek gaan met afzetmarkten voor de reststromen. Vanuit hier werken we toe naar een investeringsbesluit om te bepalen wat nodig is om van de pilot een definitief geïmplementeerd systeem te maken.  

Wil je meer weten over dit project of juist dit specifieke thema? 

Geen probleem!

Mark maakt graag tijd voor je. 

&flux maakt gebruik van cookies om de bezoekers van onze website de best mogelijke ervaring te bieden en voor het analyseren van bezoekersgedrag waarmee we onze website kunnen verbeteren.