• Provincie Zuid-Holland
  • Zuid-Holland
  • 2022
  • Leonoor, Sander, Wouter

Warmte én Koude: Duurzame koeling is onderdeel van de energietransitie.

De zomer van 2023 staat in de boeken als de zomer van hitterecords, waarvan velen van ons de effecten hebben gevoeld. Het is duidelijk dat deze hitte records, veroorzaakt door klimaatverandering en in de toekomst zullen deze records eerder regel dan uitzondering zijn. 

Helaas merken we dat de huidige aanpak van het omgaan met deze hitte voornamelijk berust op niet-duurzame en kortetermijnoplossingen, zoals het massale gebruik van airco’s. Hoewel deze apparaten voor verkoeling van woningen zorgen, dragen ze tevens bij aan het versterken van het hitte-eiland effect (uit onderzoek is gebleken dat alle airco’s in Parijs leiden tot 1,5 graad opwarming in de stad) en een toenemende elektriciteitsvraag op het al overbelaste netwerk. 

Bij onze inzet voor de energietransitie realiseren we ons dat het van cruciaal belang is om niet alleen de warmtevraag te verduurzamen, maar ook duurzame koeling een centrale plaats te geven in deze transitie. 

Vanuit onze kennis op het gebied van energietransitie, klimaatadaptatie, de gebouwde omgeving en het bouwen van coalities, heeft &flux een belangrijke rol gespeeld in het samenbrengen van partijen die het belang van duurzame koeling in de energietransitie erkennen.  

Op initiatief van de provincie Zuid-Holland werkten we samen aan een handelingsperspectief: een afwegingskader duurzame koeling. Dit instrument stelt ons in staat om een duurzame warmte- en koudevoorziening gezamenlijk aan te pakken. Het afwegingskader kan hiervoor een belangrijk instrument zijn – een instrument dat ons allemaal, niet alleen gemeenten maar alle partners in de bouwketen, kan helpen om betere en meer integrale keuzes te maken. Laten we samen aan de slag gaan. 

Met het opleveren van het afwegingskader is de benodigde impact nog niet gemaakt. We roepen daarom met enthousiasme het ministerie van BZK op om dit afwegingskader landelijk te omarmen, zodat duurzame koeling in de praktijk daadwerkelijk vorm kan krijgen. Ook nemen we duurzame koeling mee in onze andere projecten zoals het programma warmtetransitie in Alphen aan den Rijn.  

Ons Team

Heeft dit bericht je nieuwsgierig gemaakt?

Neem direct contact op!

Wie weet kunnen we iets voor elkaar betekenen!

&flux maakt gebruik van cookies om de bezoekers van onze website de best mogelijke ervaring te bieden en voor het analyseren van bezoekersgedrag waarmee we onze website kunnen verbeteren.