Energietransitie Trappenberg-Kloosterschuur
  • Stichting Greenport Duin- & Bollenstreek en Provincie Zuid-Holland
  • Duin- en Bollenstreek
  • 2022

Trappenberg-Kloosterschuur is een tuinbouwcluster in Rijnsburg, Gemeente Katwijk. Voor de toekomstbestendigheid van het tuinbouwcluster Trappenberg-Kloosterschuur in Rijnsburg is het verduurzamen van de energiestromen, warmte, elektriciteit en CO2 essentieel.

Momenteel zijn er diverse initiatieven ten aanzien van de ontwikkeling van warmtebronnen, zoals restwarmte uit Rotterdam, geothermie en productie van groen gas. De komende tijd zal dit tuinbouwcluster dus geconfronteerd worden met concrete mogelijkheden om de energiestromen te verduurzamen. Deze huidige warmtebron-initiatieven zijn van dermate omvang dat deze het hele tuinbouwcluster of een deel ervan kunnen voorzien van duurzame energie.

Aansluiten op aanbieders van duurzame warmte is een absolute randvoorwaarde voor de toekomstbestendigheid van Trappenberg Kloosterschuur. De warmtebronontwikkelaar(s) zullen daarbij echter hun eigen business case leidend laten zijn in plaats van die van de ondernemer.  Daarom is een collectieve aanpak vanuit het perspectief van de ondernemers op Trappenberg Kloosterschuur van belang.

&Flux is daarom in opdracht van Greenport Duin- & Bollenstreek en Provincie Zuid-Holland een haalbaarheidsonderzoek gestart. Met dit onderzoek gaan we de tuinders inzicht geven in de energiegegevens en in de ontwikkeling van mogelijke energiebronnen. En wij helpen de ondernemers zich te organiseren op de toekomst op basis van hun eigen ambitie.

Ons Team

Meer weten?

Wouter vertelt graag meer!

&flux maakt gebruik van cookies om de bezoekers van onze website de best mogelijke ervaring te bieden en voor het analyseren van bezoekersgedrag waarmee we onze website kunnen verbeteren.