Toekomstbestendigheid en Continuïteit
  • Gemeente Utrechtse Heuvelrug
  • Gemeente Utrechtse heuvelrug
  • 2022
  • Sander

De toekomstbestendigheid van de fysieke leegomgeving in de Heuvelrug Gooi en Vechtstreek staat onder druk.  Intensivering van het landgebruik, verstedelijking, maar ook het feit dat functies, inrichting en water-bodemsysteem tot nu toe apart van elkaar benaderd zijn hiervan de oorzaak. Voor een toekomstbestendige Heuvelrug Gooi en Vechtstreek creëerde &flux een samenwerking met impact. Deze samenwerking is het startsein van een ontwerpend onderzoek naar integraal handelingsperspectief. 

De Heuvelrug Gooi en Vechtstreek is een van de demonstratieprojecten van ‘Reslience by Design’, waar &flux projectleider was. Uit Reslience by Design bleek dat het opzetten van een  integraal ontwerpend onderzoek voor het verbinden van watersysteem opgaven en ruimtelijke ontwikkelingen in de Heuvelrug Gooi en Vechtstreek nodig is. Volgend op de uitkomsten van Reslience by Design startte &flux met een voortraject van een ontwerpend onderzoek naar  toekomstbestendigheid in Heuvelrug Gooi en Vechtstreek. De start van toekomstbestendig Heuvelrug laat het succes en de impact van ons eerdere werk zien.

In het project werkte &flux met de regio Gooi en VechtstreekWaternet en het programma Metropolitaan Landschap van de MRA om ervoor te zorgen dat het benodigde ontwerpend onderzoek ook daadwerkelijk tot actie gaat leiden. Dat deden we door een scherpe probleemanalyse en het betrekken van stakeholders. Het voortraject resulteerde in samenwerking met impact. &flux bracht in totaal 7 partijen mede-investerend als opdrachtgevers bij elkaar. Tegerlijkertijd kunnen deze partijen de resultaten ook omzetten tot actie.

Hoe maakten we impact? Waarborgen integraliteit: toekomstbestendigheid bereik je als de wisselwerking tussen functies, inrichting en bodem-watersysteem gelijkwaardig is. Bieden van handelingsperspectief: toekomstbestendigheid bereik je door concrete handelingsperspectieven te bieden die geborgd worden in bijvoorbeeld een gebiedsagenda en uitvoeringsprogramma.
Creëren van een brede coalitie: toekomstbestendigheid is grensoverschrijdend en bereik je door samen te werken. We betrokken de stakeholders daarom zo vroeg mogelijk en bouwen gezamenlijk een coalitie.

meer weten?

Neem contact op met Sander!

&flux maakt gebruik van cookies om de bezoekers van onze website de best mogelijke ervaring te bieden en voor het analyseren van bezoekersgedrag waarmee we onze website kunnen verbeteren.