MRA
  • MRA, vertegenwoordigd door waterschappen AGV en Rijnland, gemeente Haarlem en provincie Noord-Holland
  • Metropoolregio Amsterdam
  • 2019-2021
  • Sander, Thea

De MRA wil in 2050 klimaatbestendig zijn. De regio werkt tegelijkertijd aan een ‘verstedelijkingsstrategie’. Spannend, want als we blijven bouwen zoals we altijd gedaan hebben, worden we niet klimaatbestendiger. De bottleneck? Klimaatadaptatie wordt meestal nog niet meegenomen in investeringsbeslissingen. Om dit te veranderen, realiseerden we het project ‘Resilience by Design’ met &flux als de trekker.

Resilience by Design is een project vanuit de MRA dat als doel heeft om antwoord te vinden op de vraag: Hoe kunnen we ervoor zorgen dat klimaatadaptatie een ‘normaal’ onderdeel is in integrale investeringsbeslissingen nu en in de toekomst in gebiedsontwikkelingsprocessen binnen de MRA?

Twee multidisciplinaire topteams van internationale allure zijn met deze vraag aan de slag gegaan. Zij onderzochten wat er wanneer, waar en voor wie fout gaat als de MRA beslissingen blijft nemen op de  manier zoals we die kennen. Daarnaast maken ze inspirerende ruimtelijke ontwerpen (design!) voor demonstratieprojecten, waarmee we laten zien dat het zeker mogelijk is om klimaatadaptatie mee te nemen in investeringsoverwegingen.

Op 12 maart 2020 was een multidisciplinaire jury bij elkaar in het Scheepvaartmuseum in Amsterdam. Samen met het kernteam zijn de teams geselecteerd die aan de slag gaan met het project ‘Resilience by Design’. Gelukkig wisten we toen nog niet dat dit de laatste dag zou worden waarop het Scheepvaartmuseum open was, het team uit New York nog terug kon vliegen naar de Verenigde Staten, en wij allemaal niet meer op kantoor zouden werken maar vanuit huis…

Het team van D.efac.to buigt zich tot en met juli over het landelijk gebied in de MRA en mogelijke oplossingsrichtingen. Het team van One Architecture hield zich bezig met de stedelijke omgeving. Samen onderzochten zij of en waar deze gebieden elkaar (zouden moeten) overlappen en waar een gezamenlijke aanpak nodig is.

Klik hier om alle rapportages te downloaden.

Geïnteresseerd in dit project?

Thea praat je er graag over bij!

&flux maakt gebruik van cookies om de bezoekers van onze website de best mogelijke ervaring te bieden en voor het analyseren van bezoekersgedrag waarmee we onze website kunnen verbeteren.