Uitvoeringsplan Klimaatadaptatie Zaanstad
  • Gemeente Zaanstad
  • Zaanstad
  • 2020
  • Thea

Alle overheden in Nederland hebben vanuit het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie de opdracht gekregen om hun gebieden klimaatadaptief in te richten. Zo kunnen we de gevolgen van klimaatverandering, zoals hitte, droogte en extreme regenval, tijdig opvangen. Ook gemeente Zaanstad heeft deze uitdaging opgepakt en wij mochten daar een handje bij helpen!

We schreven mee aan het Uitvoeringsplan Klimaatadaptatie Zaanstad 2021-2026 en versterkten daarnaast de werkgroep voor het spoor ‘De nieuwe stad klimaatadaptief’.

Daarbij kwamen vraagstukken aan de orde als: Vinden we klimaatadaptatie primair een publieke opgave waarbij de overheid sturend moet zijn in het bepalen van de oplossingen/normen/doelen, of vinden we het een maatschappelijke opgave, waarbij we samen met de ketenpartners gaan bedenken wat verstandige normen zijn?

Of: als we klimaatadaptieve richtlijnen hebben (zoals de Basisveiligheidseisen van de MRA), waar gaan we ze dan inzetten: gebiedsontwikkeling, aanbesteding/tender, vergunningen? Moeten al onze projecten hieraan voldoen? Op welke manier gaan we de toetsing doen?

Het uiteindelijke Uitvoeringsplan is hier te vinden.

Meer weten?

Neem contact op met Thea!

&flux maakt gebruik van cookies om de bezoekers van onze website de best mogelijke ervaring te bieden en voor het analyseren van bezoekersgedrag waarmee we onze website kunnen verbeteren.