CCU koolstofketen
  • Provincie Zuid-Holland
  • 2022-2023
  • Petrus, Thea

&flux, CE Delft, Power2X en TNO gaan gezamenlijk aan de slag! Provincie Zuid-Holland en Gemeente Rotterdam willen graag een onderbouwd beleid formuleren op het gebied van nieuwe koolstofhoudende grondstoffen, uit afval (kunststof/huishoudelijk/biogeen), biomassa en CO2. 

Of en wanneer leveren alternatieve grondstoffen voor koolstofhoudende producten (e.g. plastics, chemicaliën, voeding, bouwmaterialen en brandstoffen) echt significante resultaten op als het gaat om CO2-emissiereductie en het uitfaseren van fossiele grondstoffen? En hoe kunnen deze alternatieve grondstoffen helpen om de industrie, haven, glastuinbouwgebieden en andere (grootschalige) bedrijvigheid die zich binnen hun gebied bevinden, te verduurzamen?

We onderzoeken deze vragen aan de hand van zes deelonderwerpen:  

  1. Een inventarisatie van bestaande en nieuwe grondstoffen en processen (productketens) die fossiele grondstoffen zoals gebruikt in het Haven-Industrieel Complex (HIC) mogelijk kunnen vervangen; 
  1. Milieutechnische levenscyclus analyses (LCA) van de productketens, ten opzichte van de huidige, fossiele ketens, en in absolute zin;  
  1. Een analyse die nagaat welke productketens (onder welke randvoorwaarden) een daadwerkelijke milieubesparing opleveren ten opzichte van de huidige fossiele processen en welke de grootste besparing opleveren;  
  1. Eén of meerdere toekomstscenario’s van het HIC waarin fossiele grondstoffen zijn vervangen door alternatieven, en de bijbehorende milieu-impact (besparing dan wel toename); 
  1. Analyse van de technische, economische en beleidsmatige aspecten die bijdragen of afbreuk doen aan nieuwe productketens; 
  1. Advies over welke grondstoffen en technologieën de provincie en de gemeente het beste kan ondersteunen, vanuit haar eigen maatschappelijke rol en verantwoordelijkheid.  

Wij zien uit naar dit onderzoek en zullen de resultaten t.z.t. graag met jullie delen. Lees ook onze CCU studie voor de provincie Zuid-Holland die aan dit onderzoek vooraf ging! 

Meer weten?

Neem contact op met Petrus!

&flux maakt gebruik van cookies om de bezoekers van onze website de best mogelijke ervaring te bieden en voor het analyseren van bezoekersgedrag waarmee we onze website kunnen verbeteren.