Resilience by Design - &Flux
  • MRA, vertegenwoordigd door waterschappen AGV en Rijnland, gemeente Haarlem en provincie Noord-Holland
  • Metropoolregio Amsterdam
  • 2019-20
  • Sander, Thea

De MRA wil in 2050 klimaatbestendig zijn. De regio werkt tegelijkertijd aan een ‘verstedelijkingsstrategie’. Spannend, want als we blijven bouwen zoals we altijd gedaan hebben, worden we niet klimaatbestendiger. De bottleneck? Klimaatadaptatie wordt meestal nog niet meegenomen in investeringsbeslissingen. Om dit te veranderen, realiseren we het project ‘Resilience by Design’ met &Flux als de trekker.

Resilience by Design is een project vanuit de MRA dat als doel heeft om antwoord te vinden op de vraag: hoe kunnen we ervoor zorgen dat klimaatadaptatie een ‘normaal’ onderdeel is in integrale investeringsbeslissingen nu en in de toekomst in gebiedsontwikkelingsprocessen binnen de MRA? Twee multidisciplinaire topteams van internationale allure gaan met deze vraag aan de slag. Zij zullen onderzoeken wat er wanneer, waar en voor wie fout gaat als de MRA beslissingen blijft nemen op de  manier zoals we die kennen. Daarnaast zullen zij inspirerende ruimtelijke ontwerpen maken (design!) voor demonstratieprojecten, waarmee we laten zien dat het zeker mogelijk is om klimaatadaptatie mee te nemen in investeringsoverwegingen.

&Flux is de trekker/projectleider van dit inspirerende project waar we nog veel van gaan horen.

Geïnteresseerd in dit project?

Thea praat je er graag over bij!

Volg ons op: