• Gemeente Amsterdam
  • 2023
  • Mark, Michiel

Voedsel en organische reststromen is één van de drie waardeketens waar Amsterdam zich op focust voor het realiseren van de circulaire economie. Deze waardeketen is enorm belangrijk omdat verspilling van voedsel één van de grootste bronnen van CO2 uitstoot is. Daarnaast is een circulaire voedselkringloop belangrijk voor het terugwinnen van nutriënten en het realiseren van een gezonde bodem. Gelukkig is de laatste jaren de bewustwording rondom het terugdringen van voedselverspilling toegenomen en levert dat resultaat op. De Monitor Voedselverspilling 2019 en een studie van het Voedingscentrum laten beiden zien dat voedselverspilling is gedaald. Amsterdam heeft een circulaire strategie en daar een eerste actieprogramma op uitgevoerd. Nu moet de uitvoeringsagenda voor 2024-2026 opgesteld worden. &flux is gevraagd om hier bij te ondersteunen. Middels bureau onderzoek, interviews en verschillende expertsessies komen we tot de uitvoeringsagenda.

In een circulaire voedselkringloop zal uiteindelijk altijd wel een bepaalde mate van verspilling optreden. Daarom is het belangrijk om organische reststormen goed te verwerken. De Ladder van Moerman is een model wat vertelt hoe dat het best kan. Deze ladder geeft weer dat voedsel ten eerste altijd gebruikt moet worden voor humane consumptie. Daarna is er sprake van verspilling en volgen verschillende stappen van verwerken. Nieuwe kennis herwaardeert compost voor een hogere positie op de ladder vanwege de bijdrage aan een gezonde bodem. Het goed verwerken en inzamelen van organische reststromen is een van de speerpunten van Amsterdam. Het doel is om in 2030 voor driekwart van de inwoners gescheiden inzameling te realiseren. Tegelijkertijd zijn er al vele (buurt)initiatieven op de verwerking van organische reststromen zoals buurtvergisters en wormenhotels. Er gebeurt al veel in Amsterdam binnen de waardeketen, maar het is nu tijd voor een meer systematische aanpak. De afgelopen jaren heeft Amsterdam gezocht naar welke rol zij moet pakken en welke acties hierop genomen moeten worden. Deze uitvoeringsagenda geeft hier invulling aan.

Meer weten?

Neem dan contact op met Mark!

&flux maakt gebruik van cookies om de bezoekers van onze website de best mogelijke ervaring te bieden en voor het analyseren van bezoekersgedrag waarmee we onze website kunnen verbeteren.