• Veolia & Indaver
  • 2022
  • Petrus, Mark

De Belgische industrie is bijna volledig afhankelijk van fossiele grondstoffen zoals olie, gas en steenkool. Deze fossiele grondstoffen leveren niet alleen energie, maar ook moleculen om de producten te maken die de samenleving nodig heeft. In de transitie naar een CO₂-neutrale economie is er behoefte aan een omslag naar duurzame alternatieven. In onze economie blijven koolstofmoleculen echter noodzakelijk voor producten die gemaakt worden. Met name in de sectoren chemie, mineralisatie, brandstof en voeding is dit het geval. Er zijn dus andere dan fossiele grondstofstromen nodig om aan de marktvraag te voldoen. Biogene en afvalstromen zijn hiervoor de eerste logische keuze, omdat deze CO₂ van biogene in plaats van fossiele oorsprong is, en daarmee toekomstbestendig en regeneratief.

Veolia en Indaver willen hun ecologische voetafdruk verminderen op een manier die in lijn is met bedrijfsdoelstellingen. Veolia en Indaver stoten grote hoeveelheden biogene CO₂ uit, die als grondstof kunnen dienen ter vervanging van fossiele grondstoffen. Wanneer de Waste-to-Energy-sector wordt opgenomen in het EU ETS-schema, moeten Veolia en Indaver betalen voor hun (fossiele) emissies. Dit kan een drijfveer zijn voor het opzetten van een CCU-waardeketen. Veolia & Indaver willen daarom onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om zo’n waardeketen op te bouwen.

&flux heeft hen daarbij geholpen door in kaart te brengen wat de beste CCUS opties zijn voor Veolia om in te investeren. Daarnaast heeft &flux het CCUS speelveld in kaart gebracht van de Antwerpse omgeving en die van het beleid in België en de EU.

Meer weten?

Neem contact op met Petrus!

&flux maakt gebruik van cookies om de bezoekers van onze website de best mogelijke ervaring te bieden en voor het analyseren van bezoekersgedrag waarmee we onze website kunnen verbeteren.