Samen werken aan klimaatbestendige nieuwbouw
  • Metropool Regio Amsterdam
  • MRA
  • 2022
  • Thea

Op steeds meer plaatsen en bij steeds meer organisaties, ook in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) en Noord-Holland, wordt nagedacht over klimaatbestendige nieuwbouw, hoe we ons kunnen aanpassen aan klimaatverandering en hoe we onze bebouwde omgeving daar verstandig op in kunnen richten.

Hittestress, droogte, extreme regenval, overstromingsveiligheid en biodiversiteit komen steeds vaker in het nieuws en de urgentie om iets aan de ontwikkelingen in deze thema’s te doen, neemt toe.

Daarom is er de afgelopen twee jaar door middel van een publiek-private samenwerking gewerkt aan regionale Klimaatadaptatie-afspraken. Tijdens een aantal gezamenlijke, online sessies, georganiseerd door &flux en samenwerkingspartner TAUW, werkten we aan de inhoudelijke, maar ook algemene en randvoorwaardelijke afspraken.

Bijvoorbeeld dat we streven naar de meest toekomstbestendige en doelmatige (efficiënt en effectief) verdeling van maatregelen tussen openbaar terrein en privaat perceel, in combinatie met een reële verdeling van bijbehorende investerings- en onderhoudskosten.

Ruim 50 overheden, marktpartijen, brancheorganisaties en andere partijen vanuit de MRA en Noord-Holland hebben gezamenlijk deze afspraken ondertekend. Daarmee hebben ze de heldere intentie uitgesproken dat er een duidelijke interne opdracht in de eigen organisatie wordt gegeven aan de verstedelijkingsprofessionals om met deze afspraken in de dagelijkse praktijk te gaan werken. De afspraken zijn te vinden in onderstaande bijlage.

Momenteel zijn we hard aan het werk aan de vervolgstappen ná deze intentieovereenkomst. Want met het ondertekenen van de afspraken zijn we er natuurlijk nog niet; ze moeten ook geïmplementeerd gaan worden. En daarom organiseren we binnenkort weer een bijeenkomst om stil te staan bij vragen als: Hoe gaat het met het implementeren van de afspraken? Wat is al gelukt, waar lopen jullie tegenaan en wat kunnen we samen wellicht oplossen?

Wil je hierin meedenken?

Neem contact op!

&flux maakt gebruik van cookies om de bezoekers van onze website de best mogelijke ervaring te bieden en voor het analyseren van bezoekersgedrag waarmee we onze website kunnen verbeteren.