Industrie maakt gebruik van CO2 opslag voor een gesloten koolstofkringloop
  • Projectbureau Noordzeekanaalgebied
  • Noord-Holland
  • 2022
  • Thea, Petrus, Mark

In de regio Noordzeekanaalgebied, één van de zes industrieclusters van Nederland, wordt hard gewerkt aan de energietransitie op het gebied van elektriciteit, waterstof, warmte en CO2. Maar ook de inzet van Carbon Capture & Usage (CCU) wordt in toenemende mate belangrijk. 

Niet voor alle sectoren en producten is het mogelijk om van koolstof als grondstof af te stappen; met name in de glastuinbouw, de industrie, bouw en brandstoffen sectoren zullen koolstofmoleculen een belangrijk onderdeel blijven van de productieprocessen. 

Om de emissiereductiedoelen te halen, is daarom een (gesloten) koolstof kringloop nodig. Hierbij speelt Carbon Capture & Utilization (CCU) een belangrijke rol. CCU bestaat uit diverse technologie gedreven routes en economisch gedreven waardeketens. De CCU-routes verschillen daarom sterk in restemissies van CO2, en hebben daarmee een verschillende impact op klimaat- en circulariteitsdoelen. Dit zorgt ervoor dat het maken van een goed beleidskader lastig is. Tot slot bevinden technologieën zich in verschillende stadia van ontwikkeling, wat het speelveld nog complexer maakt.  

Als de Nederlandse industrie competitief wil blijven, is er een plan nodig om deze gesloten koolstof kringlopen te realiseren. Ook voor het Noordzeekanaalgebied is het dus enorm relevant om de mogelijkheden van CCU te onderzoeken en aan te jagen.  

&flux heeft daarom een Quickscan uitgevoerd naar het CCU-landschap in de regio, het perspectief voor CCU als het gaat om klimaat, economische en technische fit, en de beleidscontext voor wat betreft Europees en Nationaal beleid. Zo werken we toe naar een visie- en toekomstperspectief voor de regio, en geven we aanbevelingen voor samenwerking op CCU in een eventuele volgende fase.  

Een tweede fase als opvolging van deze QuickScan kan volgens ons bestaan uit de volgende elementen; 

  1. Het beantwoorden van de twee strategische vragen over overdimensionering van CO2 leidingen en toepassing van biogene CO2 (zie rapportage); 
  1. Het beantwoorden van (een deel van) de nadere onderzoeksvragen; 
  1. Het vinden van een gezamenlijke basis voor de gecombineerde strategie ten aanzien van CCS, CCU en negatieve emissies; 
  1. Een workshop met NZKG-partners waarin nut en noodzaak van een programmatische aanpak wordt geagendeerd; 
  1. Een voorstel voor een werkprogramma rond CO2 ketens in NZKG. 

Alles weten over CCU?

&flux maakt gebruik van cookies om de bezoekers van onze website de best mogelijke ervaring te bieden en voor het analyseren van bezoekersgedrag waarmee we onze website kunnen verbeteren.