• Gemeente Rotterdam
  • Rotterdam
  • 2021-2022
  • Wouter, Michiel

&flux ondersteunt Gemeente Rotterdam naar een toekomstbestendig leidingenbureau beheer ondergrond.

Rotterdam staat midden in een aantal belangrijke transities. Veel van deze transities leggen druk op de schaarse ruimte in de ondergrond. Want ondergronds is het doorgaans net zo druk als bovengronds.

Het is de taak van de gemeente om de onder- en bovengrondse ontwikkeling van de stad in goede banen te leiden. Daar waar het gaat om de ondergrond komt het aan op de afdeling Leidingenbureau Beheer Ondergrond (LB/BO). De inhoudelijke thema’s die op deze afdeling afkomen zijn verschillend. Denk hierbij aan:

  • Bodemdaling
  • Energietransitie
  • Klimaatadaptatie
  • Gebiedsontwikkeling
  • Riolering
  • Digitalisering, glasvezel en telecom infrastructuur

De onder- en bovengrondse dimensie hangen nauw met elkaar samen. Wat bovengronds wordt ontwikkeld heeft consequenties voor de ondergrond en vice versa. Hoe de ondergrond wordt ingericht bepaald hoe, en of, de bovengrond ontwikkeld kan worden. Het kan voorkomen dat er sprake is van conflicterende belangen.

De afdeling LB/BO heeft met de kennis aanwezig binnen de gemeente Rotterdam de afgelopen jaren (bijna) alle inhoudelijke kaders en ‘puzzelstukjes’ ontwikkeld om zich voor te bereiden op de toekomstige vraagstukken. Echter, leidt het hebben van deze ‘puzzelstukjes’ nog niet tot een integrale, gedragen en afgestemde onder- en bovengrondse visie en daaropvolgend handelen. Hierdoor vervuld LB/BO vaak de reactieve rol van sluitpost op momenten dat er sprake is van een probleem tussen de onder- en bovengrondse belangen. De afdeling wordt steeds vaker geconfronteerd met situaties waarin er, redenerend vanuit zowel boven- als ondergrond, suboptimale oplossingen worden doorgevoerd.

Het is de verwachting dat de druk en complexiteit alleen maar verder toeneemt, omdat zowel onder- als bovengronds de ruimte schaars is. Om de nodige duurzame transities in Rotterdam mogelijk te maken is het nodig dat LB/BO proactief de regie gaat voeren op het vraagstuk van schaarste van de ondergrond. Dit laat dus zien dat dit niet slechts een inhoudelijke kwestie is maar dat er ook organisatorische uitdagingen zijn.

Het team van &Flux is aan de slag gegaan met de vraag hoe de afdeling zich kan organiseren om een gelijkwaardige, complementaire en integrale partner te worden in ontwikkelvraagstukken. Aan de hand van interviews en werksessies wordt er samen met de afdeling toegewerkt naar een ontwikkelagenda voor een toekomstbestendig Leidingenbureau.

Ons Team

Meer weten?

Neem direct contact op!

&flux maakt gebruik van cookies om de bezoekers van onze website de best mogelijke ervaring te bieden en voor het analyseren van bezoekersgedrag waarmee we onze website kunnen verbeteren.