Een toekomst zonder aardgas
  • Gemeente Westvoorne
  • Westvoorne
  • 2021-2022
  • Wouter

Een toekomst zonder aardgas, daar bereiden de 4 gemeenten van Voorne Putten maken zich klaar voor. Afgelopen jaren zijn er een aantal onderzoeken gedaan om de alternatieven voor aardgas in kaart te brengen. De bevindingen zijn opgenomen in het rapport ‘Warmtetransitievisie Voorne-Putten’.

Doelstelling is dat in 2040 alle gebouwen op een alternatieve wijze worden verwarmd. Een geweldige doelstelling waar wij onze expertise graag voor willen inzetten.

De gemeente Westvoorne heeft &flux de opdracht gegeven om haar te ondersteunen in het opstellen van een plan van aanpak voor het benutten van aardwarmte. Aardwarmte wordt gezien als een duurzame warmtebron die kan worden gebruikt ter vervanging van aardgas. Op deze manier kunnen we onder andere huizen voorzien van duurzame verwarming en warm water.

In de warmtetransitievisie Voorne Putten is de wijk Goudhoek in de gemeente Westvoorne als kansrijke wijk bestempeld om aardgasvrij te maken door inzet van aardwarmte.
Op ongeveer drie kilometer afstand van de wijk Goudhoek is een aardwarmtebron in ontwikkeling. Deze warmtebron zal in eerste instantie de lokale glastuinbouw gaan voorzien van duurzame warmte.

De initiatiefnemer –Duurzaam Voorne– heeft zich bij de gemeente gemeld om de overige warmte eventueel te leveren aan Goudhoek, en in de toekomst mogelijk ook andere wijken in Westvoorne. Dit is een mooie kans voor de gemeente om de gebouwde omgeving van het gas af te halen, maar vraagt ook om een weloverwogen aanpak.

&flux zal de gemeente ondersteunen bij het opstellen van dit plan van aanpak waar onder meer uit blijkt:
– Wie de primaire spelers zijn in de casus en welke belangen zij hebben
– Welke processen er georganiseerd dienen te worden en hoe deze samenhangen
– Welke rol de gemeente kan/wil vervullen in de totstandkoming van deze transitie-kans
– Wat de haalbaarheid van de casus is
– Welke marktstrategie gevolgd kan worden voor het vormgeven van de warmteketen
– Welke besluiten (go/no go-momenten) de gemeente Westvoorne op welk moment moet/kan nemen

Ook met dit project en de nauwe samenwerking met gemeente Westvoorne, draagt &flux bij aan de versnelling van de transitie naar een toekomstbestendige samenleving.

Meer weten over aardwarmte? In dit artikel kom je alles te weten.

Ons Team

Heb je ook een warmtevraagstuk?

Neem gerust contact op!

&flux maakt gebruik van cookies om de bezoekers van onze website de best mogelijke ervaring te bieden en voor het analyseren van bezoekersgedrag waarmee we onze website kunnen verbeteren.