Greenports Klimaatneutraal - &Flux
  • Greenports Nederland, Glastuinbouw Nederland, Ministerie LNV, 7 Greenports, 3 provincies en 4 gemeenten
  • Nederland
  • 2019-20
  • Annebel , Petrus, Tanja

De Glastuinbouw Klimaatneutraal in 2040. Dat is de ambitie van Greenports NL en daarover zijn in het Klimaatakkoord en het Tuinbouwakkoord afspraken gemaakt. Van bijzonder belang zijn de afspraken met betrekking tot de zogenaamde Gebiedsuitwerking. De Gebiedsuitwerking houdt simpelweg in dat in ieder glastuinbouwgebied afspraken gemaakt moeten worden over hoe we in duurzame CO², warmte en elektra als vervanging van aardgas gaan voorzien in de komende 20 jaar.

Over Greenports Klimaatneutraal

&Flux schreef mee aan het Klimaat- en Tuinbouwakkoord voor dit onderwerp en begeleidt de uitvoering van de afspraken. In 2019 hebben we overal in het land gekeken hoe het er nu voor staat. De bevindingen? In veel gebieden wordt hard gewerkt aan projecten en plannen, maar van een visie op klimaatneutraliteit is nog praktisch nergens sprake. Daarom gaan we ervoor zorgen dat we ondernemers helpen met het maken van goede plannen.

Daarnaast gaan we overheden helpen die plannen te vertalen naar visies en beleid. Daarvoor hebben we een werkprogramma opgesteld, ontwikkelen we pilots, zorgen we voor inbedding in Regionale Energie Strategieën en maken we helder wie waarvoor aan de lat staat. Zo voldoen we aan het klimaatakkoord. &Flux voert dit werkprogramma uit!

Meer weten?

Annebel praat je graag bij!

Mocht u nu een dergelijk programma op willen zetten in uw eigen regio, neem dan contact met ons op!

Volg ons op: