Greenports Klimaatneutraal - &Flux
  • Greenports Nederland, Glastuinbouw Nederland, Ministerie LNV, 7 Greenports, 3 provincies en 4 gemeenten
  • Nederland
  • 2019-20
  • Annebel , Petrus, Tanja

De Glastuinbouw Klimaatneutraal in 2040. Dat is de ambitie van Greenports NL en daarover zijn in het Klimaatakkoord en het Tuinbouwakkoord afspraken gemaakt. Van bijzonder belang zijn de afspraken met betrekking tot de zogenaamde Gebiedsuitwerking. De Gebiedsuitwerking houdt simpelweg in dat in ieder glastuinbouwgebied afspraken gemaakt moeten worden over hoe we in duurzame CO², warmte en elektra als vervanging van aardgas gaan voorzien in de komende 20 jaar. 

Over Greenports Klimaatneutraal

&Flux schreef mee aan het Klimaat- en Tuinbouwakkoord voor dit onderwerp en begeleidt de uitvoering van de afspraken. In veel glastuinbouwgebieden wordt er hard gewerkt aan projecten en plannen, maar van een visie op klimaatneutraliteit is nog praktisch nergens sprake. Daarom hebben wij in het afgelopen jaar bij meer dan 50 gemeenten geïnventariseerd wat hun visie is op de verduurzaming van het glastuinbouwcluster. 

Daarbij helpen we de overheden om die plannen te vertalen naar visies en beleid. Tijdens de inventarisatie constateerden we dat er behoefte is aan een community, waar ervaringen en kennis gedeeld kan worden. Die community gaan wij nu opzetten! Daarnaast is de rapportage over de stand van zaken richting die klimaatneutrale glastuinbouw in 2040 in de maak.  

Meer weten?

Annebel praat je graag bij!

Mocht je nu een dergelijk programma op willen zetten in de eigen regio, neem dan contact met ons op!

Volg ons op: