Duurzame glastuinbouw
  • Greenports Nederland, Glastuinbouw Nederland, Ministerie LNV, 7 Greenports, 3 provincies en 4 gemeenten
  • Nederland
  • 2019-2020
  • Petrus

De Glastuinbouw Klimaatneutraal in 2040. Dat is de ambitie van Greenports Nederland en daarover zijn in het Klimaatakkoord en het Tuinbouwakkoord afspraken gemaakt. Van bijzonder belang zijn de afspraken met betrekking tot de zogenaamde Gebiedsuitwerking. De Gebiedsuitwerking houdt simpelweg in dat in ieder glastuinbouwgebied afspraken gemaakt moeten worden over hoe we in duurzame CO2, warmte en elektra als vervanging van aardgas gaan voorzien in de komende 20 jaar.   

Meer weten?

Petrus praat je graag bij!

Mocht je nu een dergelijk programma op willen zetten in de eigen regio, neem dan contact met ons op!

&flux maakt gebruik van cookies om de bezoekers van onze website de best mogelijke ervaring te bieden en voor het analyseren van bezoekersgedrag waarmee we onze website kunnen verbeteren.