Voedselverspilling tegengaan - &Flux
  • Provincie Zuid-Holland
  • Den Haag
  • 2020
  • Annebel , Tanja

De helft minder voedselverspilling in 2030. Dat is de ambitie van Sustainable Development Goal 12. In Nederland gaat het maar liefst om 2 miljard kilo (!) voedsel per jaar. Tijd om in actie te komen!

Over dit project

Ook provincie Zuid-Holland wil graag bijdragen aan het bereiken van dit doel. Dat is extra interessant omdat er in deze regio niet alleen veel mensen wonen, maar ook heel veel voedsel wordt geproduceerd. Plus: heel veel import en export via de Rotterdamse haven. Kortom, kansen te over. Daarom bekijken we voor de provincie Zuid-Holland wat de grootste voedselstromen zijn, wat de belangrijkste partijen zijn, welke ketens hier bij horen, waar ‘winst’ te behalen valt.

Natuurlijk onderzoeken we ook hoe de provincie hierbij kan helpen. We brengen in beeld waar we verspilling tegen kunnen gaan. We kijken zeker ook naar nieuwe kansen. Bijvoorbeeld door reststromen zo hoogwaardig mogelijk te ‘verwaarden’. Zo creëren we nieuwe verdienmodellen, gaan we voedselverspilling tegen en werken we aan een circulaire economie.

Contact opnemen?

Annebel praat graag met je bij

Bent u geïnteresseerd in dit onderzoek en wilt u graag eens bijpraten? Kom gerust een keer langs op ons kantoor!

Volg ons op: