Rijswijk voorbereid op klimaatverandering
  • Gemeente Rijswijk
  • Rijswijk
  • 2022

We hebben te maken met klimaatverandering. De gemiddelde temperatuur stijgt, wat nu al tot vele weersveranderingen leidt en in de toekomst tot nog grotere weerseffecten zal leiden. Piekbuien, langdurige droogte en hittegolven komen nu al vaker voor en naar de toekomst toe zal daar ook nog exponentiele zeespiegelstijging bij komen.

Dit raakt ook Rijswijk en levert risico’s op voor onze leefomgeving, gezondheid, veiligheid en economie. De aanpak van klimaatverandering bestaat uit twee paden: enerzijds het verminderen van C02-uitstoot en anderzijds het aanpassen van onze leefomgevingen op de weersextremen, ofwel klimaatadaptatie. Voor de gemeente Rijswijk gingen we met het laatste aan de gang. 

In opvolging op het actieplan Klimaatadaptief Rijswijk, stelde &flux het het uitvoeringsplan van de gemeente Rijswijk op. In samenwerking met SaWa Wateradvies is voor de domeinen Bestaande Stad, De Nieuwe Stad en Samen met de Stad een werkprogramma en investeringsfonds opgericht om tot een weerbaardere inrichting van Rijswijk te komen. Zo gaat de stad actief aan de slag met de bewoners om te ontstenen (1ha voor 2027), met projectontwikkelaars het groener inrichten van bouw en reconstructieplannen en met de woningbouwcorporaties aan de slag om gezamenlijk tot een klimaatadaptievere leefomgeving te komen. 

Het aanpassen van onze leefomgevingen kunnen we niet alleen: Rijswijk maken we samen. In de stad vinden al initiatieven en samenwerkingen plaats om ons voor te bereiden op het veranderende klimaat. Zo begeleidt en stimuleert Stichting Steenbreek het vergroenen van de stad en hebben we voor de nieuwbouw een convenant om deze klimaatadaptief op te leveren. Daarnaast doen we zelf dingen in de openbare ruimte, zoals het aanleggen van een wadi en waterdoorlatende verharding bij sportcomplex de Altis. Ook hebben we – samen met het Hoogheemraadschap van Delfland – een subsidie voor het stimuleren van groenblauwe schoonpleinen.  

We werken hard, maar zijn er nog niet. Om schade in de toekomst te voorkomen moeten we samen een extra stappen zetten: klimaatadaptieve nieuwbouw, klimaatadaptieve maatregelen bij herinrichtingsprojecten en het realiseren van meer verkoelende plekken. Die extra stappen zijn juist nú nodig, omdat Rijswijk de snelst groeiende stad van Nederland is. En dat de bewoners ook over 100 jaar prettig kunnen wonen in Rijswijk. 

Om tot een klimaatadaptief Rijswijk te komen gaan we organisatorisch, in de nieuwe stad, in de bestaande stad en samen met de stad aan de slag. Voordat we aan de slag gaan is het van belang inzicht te krijgen in de klimaatadaptatie-opgave van Rijswijk. Hoofdstuk 2, laat door middel van stresstesten zien welke opgaven we nu in Rijswijk hebben en in de toekomst op ons afkomen. Vervolgens laat Hoofdstuk 3 zien hoe we klimaatadaptatie in Rijswijk aanpakken. Hoofdstuk 4 beschrijft wat we op korte- en lange termijn concreet gaan doen. De concrete acties zijn gekoppeld aan bijdragen en opgenomen in het laatste hoofdstuk 5. 

Wil je meer weten over het uitvoeringsplan klimaatadaptatie?

&flux maakt gebruik van cookies om de bezoekers van onze website de best mogelijke ervaring te bieden en voor het analyseren van bezoekersgedrag waarmee we onze website kunnen verbeteren.