Gebouw in Leiden met groene platen op de buitenkant voor de klimaatadaptatie.
  • Gemeente Nijmegen
  • Nijmegen
  • 2023
  • Léon, Sander

De gemeente Nijmegen heeft als ambitie om klimaatbestendigheid als vast uitgangspunt te hanteren bij projecten en beheer. Hiervoor is vastlegging van klimaatadaptatie essentieel. &flux adviseert de gemeente Nijmegen over haar handelingsperspectief voor het vastleggen van klimaatadaptatie.

Voor deze uitdaging hanteren we de volgende aanpak.  

  • Inventarisatie van huidige stand van zaken

Om op de hoogte te zijn van de situatie in Nijmegen en te inventariseren welke instrumenten allemaal gebruikt worden en (kunnen) worden toegepast voor borging van klimaatadaptatie

  • Gesprekken met interne bestuurders die raken aan klimaatadaptatie

Om de Nijmeegse identiteit en wensen te onderzoeken, zodat het handelingsperspectief hier op aansluit.

  • Onderzoek naar borgingsmogelijkheden

Om een duidelijk beeld te hebben over alle mogelijkheden rondom de borging. Zo wordt o.a. gekeken naar wat elders toe wordt gepast, maar ook naar welke borgingsmethode aansluit bij een bepaalde strategie / rol van de overheid.

  • Uitwerking van Nijmeegse borgingstrategie

Om de borgingsmogelijkheden te koppelen aan de gewenste strategie en rol van Nijmegen. Hieruit volgt welke instrumenten het meest geschikt zijn voor toepassing in Nijmegen.

  • Eind advies voor Nijmegen

Om alle gevonden resultaten onderbouwd, duidelijk en krachtig over te brengen aan de gemeente Nijmegen. In het gehele proces werken wij vanuit onze 5 kernwaarden: verbinding, plezier, creëren, impact en ondernemen.

Foto Léon

Meer weten?

Neem vrijblijvend contact met ons op voor vragen en bij interesse in ons werk!

&flux maakt gebruik van cookies om de bezoekers van onze website de best mogelijke ervaring te bieden en voor het analyseren van bezoekersgedrag waarmee we onze website kunnen verbeteren.