Klimaatbestendige nieuwbouw
  • Metropool Regio Amsterdam
  • Metropool Regio Amsterdam
  • 2021
  • Sander

In de Metropoolregio Amsterdam (MRA) groeit het aantal inwoners en banen sterk. Hierdoor ontstaat steeds meer vraag naar woningen. Tussen 2016 en 2040 is er behoefte aan maar liefst 250.000 nieuwe woningen.
Hoe kunnen we die klimaatbestendige nieuwbouw bekostigen?

In het voorjaar van 2020 heeft de MRA het initiatief genomen om tot een ‘Intentieovereenkomst Klimaatbestendige Nieuwbouw’ te komen; een breed gedragen regionale set van afspraken om de woningbouwopgave, in de MRA en gemeenten in de provincie Noord-Holland die buiten de MRA vallen, klimaatrobuust te realiseren. Samen met gebieds- en ketenpartners is een stevige set van afspraken vastgesteld om dit doel te bereiken. Omwille van de hierop volgende fase van besluitvorming bij alle beoogde partners in deze samenwerking, is alleen het besef dat klimaatbestendig bouwen op de langere termijn veel meer baten met zich meebrengt (door vermeden schade en vermeden toekomstige kosten) niet voldoende.

Ook inzicht in de financiële consequenties van deze afspraken en ambities in het hier en nu is van belang. In juni 2021 heeft een aanscherping en uitbreiding van de basisveiligheidsniveau’s plaatsgevonden voor klimaatbestendige nieuwbouw MRA en is de intentieovereenkomst hernieuwd voorgelegd aan de gebiedspartners.

&Flux heeft in samenwerking met Arcadis deze financiële consequenties inzichtelijk gemaakt.

Door voor drie verschillende bodem- en watersystemen en drie verschillende wijktypologieën op de thema’s hitte, droogte, wateroverlast door extreme neerslag, biodiversiteit & natuurinclusiviteit en gevolgbeperking van overstromingen maatregelen te selecteren, is een goed beeld gekregen wat er voor nodig is om klimaatbestendig te bouwen. Op basis van deze maatregelenselectie is uiteindelijk een berekening gemaakt van de eventuele meerkosten. Door deze methode van werken zijn de maatregelen niet alleen van toepassing voor de MRA, maar ook voor de provincie Utrecht en de provincie Zuid-Holland, waar vergelijkbare afspraken over klimaatadaptief bouwen gelden.

De uitkomst: de meerkosten voor de maatregelen per nieuwbouwwoning bedragen 1200-2500 euro. Tegelijkertijd moeten er ook maatregelen in de openbare ruimte en in bestaande gebouwde omgevingen worden gerealiseerd. Op basis daarvan kan een ‘all-in’ prijs per hectare worden vastgesteld: 90.000 – 310.000 euro. Hierin zijn zowel de kosten per nieuwbouwwoning, de openbare ruimte en de bestaande gebouwde omgeving in opgenomen.

Het volledige rapport vind je hieronder.

Meer weten over dit project? Of heb je een hulpvraag?

Sander maakt graag tijd voor je!

&flux maakt gebruik van cookies om de bezoekers van onze website de best mogelijke ervaring te bieden en voor het analyseren van bezoekersgedrag waarmee we onze website kunnen verbeteren.