waterstofeconomie: h2makers team
  • Gemeente Rotterdam, Provincie Zuid-Holland en Metropoolregio Rotterdam Den Haag
  • Zuid-Holland
  • 2023-2024
  • Petrus, Leonoor, Mark, Mirella, Nicole

Samen met MKB-ondernemers, grootbedrijven, onderwijsinstellingen, experts, overheden en leveranciers ontwikkelt H2Makers de regionale markt voor waterstoftechnologie in Zuid-Holland. Zo streven we naar een aantrekkelijk vestigingsklimaat in de regio. Dit netwerk van organisaties is het H2Makers ecosysteem. Door regionale ketensamenwerking versterken we elkaar en maken we toekomst van waterstof.

H2Makers is een initiatief van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH), de provincie Zuid-Holland en de gemeente Rotterdam, met ondersteuning van InnovationQuarter. Deze organisaties vormen de stuurgroep van H2Makers en hebben &flux gevraagd om het H2Makers programma te leiden.

De kernactiviteiten van H2Makers zijn:

  1. Subsidies en regelgeving: H2Makers helpt ondernemers via het Loket met vragen over subsidies, regelgeving en hun business case. Projecten met waterstoftechnologie bieden ondernemers namelijk mooie kansen, waarin de juiste propositie, subsidies, vergunningen en locaties vaak cruciaal zijn. We helpen ondernemers binnen de markt voor waterstoftechnologie met informatie, advies en verbinden hen met de juiste instanties.
  2. Meet-Ups en challenges: H2Makers stimuleert ontmoeting en samenwerking binnen het H2Makers ecosysteem, om vooruitgang te versnellen. Tijdens thematische Meet-Ups presenteren ondernemers presenteren hun waterstofoplossing en geven inzicht in groeistrategie en kansen voor regionale ketensamenwerking. Ook organiseren wij Challenges om gericht samen te werken aan een waterstofinnovatievraagstuk in het H2Makers ecosysteem.
  3. Arbeid en onderwijs: H2Makers verbindt ondernemers en opleiders om samen praktijkgericht te leren en te innoveren in waterstof. H2Makers brengt de opleidingsbehoefte binnen de waterstof maakindustrie in kaart. Vervolgens ondersteunen we onderwijsinstellingen en opleiders in Zuid-Holland bij het vormgeven van praktijkgerichte waterstofmodules op verschillende opleidingsniveaus.
  4. Test- en ontwikkelcentra: H2Makers ondersteunt ondernemers bij het vinden van de juist testlocaties voor ontwikkeling van innovatieve waterstofoplossingen. Hier kunnen zij hun innovaties en integraties ontwikkelen, testen en demonstreren. Naast testlocaties en ontwikkelcentra in Zuid-Holland willen wij ook testcentra buiten de regio met het H2Makers ecosysteem verbinden.

H2Makers gelooft in de Zuid-Hollandse maakindustrie en in regionale ketensamenwerking voor waterstofoplossingen. H2Makers is daarom een netwerkorganisatie die continu in verbinding staat met andere organisaties die een deels overlappende opgave nastreven. Wij onderhouden nauwe banden met de werkgroep waterstof maakindustrie van EZK, InnovationQuarter, Metaalunie, FME, HiDelta, NLHydrogen, Human Capital Coalition for the Energy transition (HCCE), SmartPort, GroenvermogenNL, MKB-platform organisaties en anderen. Onze activiteiten worden via de kanalen van deze organisaties gecommuniceerd en andersom geven wij onze werkzaamheden vorm in afstemming met hen.

H2Makers bevindt zich momenteel in een opstartfase. Na een kwartiermaker fase (Q4 2022 – Q2 2023) ronden wij in juni 2024 ons eerste operationele jaar af. In die tijd organiseerden we een tal van meet ups, speed dates, netwerkbijeenkomsten, presentaties op diverse evenementen en waren we een vraagbaak voor vele MKB-bedrijven. Het merk H2Makers groeit in naamsbekendheid en betekenis.

Wil je meer weten over H2Makers, je aansluiten bij het ecosysteem of een vraag stellen over waterstoftechnologie? Bezoek dan www.h2makers.nl of stuur een mail aan office@h2makers.nl.

Wij zetten ons al langer in voor de toekomst van waterstoftechnologie. Zo ontwikkelden we met succes een breed gedragen waterstofstrategie voor de Port of Tallinn, zijn we als kwartiermaker betrokken geweest bij de uitrol van het programma Hydrogen Competence Centre in Zuid-Holland en hebben we onze eigen propositie opgezet voor het importeren van waterstof op industriële schaal.

Waterstof heeft als grondstof veel potentie om industrieën en energiesystemen te verduurzamen. Deze projecten zijn daarom onderdeel van ons thema Circulaire economie.

&flux maakt gebruik van cookies om de bezoekers van onze website de best mogelijke ervaring te bieden en voor het analyseren van bezoekersgedrag waarmee we onze website kunnen verbeteren.