• Vitens, Evides en Dunea
  • 2022-2023
  • Sander

Voldoende drinkwater van goede kwaliteit is essentieel voor onze volksgezondheid. Om die reden is drinkwater goed geborgd en vanzelfsprekend voor bewoners in Nederland. Tegelijkertijd staat die vanzelfsprekendheid onder druk. Enerzijds stijgt de drinkwatervraag door bevolkingsgroei en de nieuwbouwopgave. Anderzijds leiden de effecten van klimaatverandering tot uitdagingen.

&flux bracht als procesbegeleider een aantal drinkwaterbedrijven en bouwketen samen om te werken aan een handelingsperspectief voor een toekomstbestendig drinkwatersysteem. Eerst maakten we de opgave van het drinkwatersysteem helder. Vervolgens ontwikkelden we middels werksessies een handelinsgperspectief voor en samen met de nieuwbouwketen.

Het maken van impact richting een duurzame wereld is wat ons drijft. Om die reden stopten we niet met alleen het handelingsperspectief, maar richtten we ons ook op vastlegging. En met resultaat: het handelingsperspectief ligt nu ter overweging bij de regio’s Zuid-Holland, MRA en Utrecht om opgenomen te worden in de richtlijnen voor klimaatadaptatie. Ook is er een richtlijn voor zuinig gebruik van drinkwater opgenomen in de Landelijke Maatlat voor een groene en klimaatadaptieve omgeving. Hiermee zijn we er nog niet. Momenteel ontwikkelen nu een nieuwe stap naar een toekomstbestendig drinkwatersysteem.

Meer weten?

Wil je meer weten over dit project of er over meepraten?
Neem dan contact op met Sander van der Wal.

&flux maakt gebruik van cookies om de bezoekers van onze website de best mogelijke ervaring te bieden en voor het analyseren van bezoekersgedrag waarmee we onze website kunnen verbeteren.