• Rotterdam en Nissewaard
  • 2022
  • Michiel, Wouter

&flux werkt niet alleen boven de grond, maar ook in de ondergrond zijn we actief! Regie op de ondergrond is namelijk een belangrijke randvoorwaarde voor veel duurzaamheidstransities. Zowel klimaatadaptatie, energietransitie, digitalisering als vergroening leggen een beslag op de schaarse ruimte in de ondergrond.

Om deze duurzaamheidstransities te faciliteren, is beleid nodig dat regie op de ondergrond mogelijk maakt. Vanuit dit perspectief evalueerde &flux de Gemeenschappelijke Regeling Kabels en Leidingen tussen de buurgemeenten Rotterdam en Nissewaard. Deze Gemeenschappelijke Regeling gaat over regisseurschap op het gebied van kabels en leidingen, liggend in het grondgebied van de gemeente Nissewaard.

De evaluatiefase is een belangrijk onderdeel van de beleidscyclus. In deze fase wordt bekeken of aanpassing van beleid nodig is om het gewenste doel te bereiken. In dit geval ging de evaluatie over de effectiviteit van de gezamenlijke regie (inmeten, registreren, vergunning verlenen en handhaving) op de ondergrond. De gemeenten Rotterdam en Nissewaard vonden het belangrijk om de effectiviteit van gezamenlijke regie te meten, met het doel inzicht te hebben in de status quo en eventueel verbeteringen door te voeren.

&flux pakte de evaluatie aan door het uitvoeren van een GAP-analyse. Allereerst analyseerde &flux de gewenste situatie aan de hand van de algemene bepalingen. Vervolgens onderzocht &flux de mate van handelen naar de algemene bepalingen door het afnemen van interviews. Tot slot gaven we aanbevelingen voor het vervolg om zo de gewenste situatie, namelijk regie op de ondergrond, te bereiken.

Uit deze evaluatie trekken we de volgende algemene lessen:

  • Het afsluiten van een Gemeenschappelijke Regeling voor onbepaalde tijd zorgt voor het risico dat minder scherp wordt gekeken naar het onderdeel evalueren van de beleidscyclus. Tegelijkertijd is dit een belangrijk onderdeel van de cyclus, aangezien het bepaalt of de gewenste doelen zijn bereikt;
  • Vele personele wisselingen leiden tot een risico in de continuïteit. Het is belangrijk om te letten op het borgen van kennis over (de uitvoering van) de regeling in documenten en niet in hoofden van personeel;
  • Om een gelijkwaardige en succesvolle samenwerking te hebben is het van belang om de verwachtingen te managen en te borgen;
  • Om verwachtingen te kunnen managen helpt het om termen (voldoende, kwaliteit, etc.) duidelijk te definiëren;
  • Om verwachtingen te kunnen managen helpt het om periodiek overleg (met vaste agenda) te hebben op verschillende niveaus (strategisch, tactisch, operationeel) tussen de beide partijen;
  • Om eventuele obstakels in de samenwerking vroegtijdig aan te kunnen pakken en om strategisch sturing te geven helpt het om jaarlijks de regeling te evalueren.

Hoe maakte &flux impact?

Onafhankelijkheid: we zijn een onafhankelijk bureau, hierdoor kunnen wij de evaluatie op een objectieve wijze uitvoeren. Objectiviteit zorgt voor een betere kwaliteit van eventuele aanbevelingen en daarmee impact.

Verbinden: regie op de ondergrond en bovengrond is een belangrijke randvoorwaarde voor duurzaamheidstransities. We hebben kennis over beiden en kunnen ze aan elkaar verbinden.

Ondernemen: we vinden het belangrijk om beleidsevaluaties zelf uit te voeren. De lessen hieruit gebruiken we tijdens onze opdrachten in de fase van beleidsvorming.

Meer weten?

Neem contact op met Michiel

&flux maakt gebruik van cookies om de bezoekers van onze website de best mogelijke ervaring te bieden en voor het analyseren van bezoekersgedrag waarmee we onze website kunnen verbeteren.