RITSEN: een gids met klimaatadaptieve instrumenten voor bouwen & ontwikkelen - &Flux
Leermodule Klimaatadaptief Bouw, en - Ontwikkelproces
  • Gepubliceerd: 22 februari 2021
  • Door: Michiel Pols

De gids Ritsen is uit!!

Om door de bomen het bos te zien heeft Samen Klimaatbestendig samen met TAUW en &Flux een overzichtelijke analyse gemaakt van 25 producten, handreikingen, tools en instrumenten op het gebied van klimaatbestendige nieuwbouw en gebiedsontwikkeling. Dit overzicht is te vinden in de gids en hieronder te downloaden.

Instrumenten Leermodule Klimaatadaptief Bouw, en -Ontwikkelproces

RITSEN: Een gids met klimaatadaptieve instrumenten voor bouwen & ontwikkelen

Deze gids laat ook zien waar nu behoefte aan is en hoe publieke en private partijen samen aan de opgaven kunnen werken. De eerder ontwikkelde  Roadmap klimaatrobuuste gebiedsontwikkeling maakt hier ook onderdeel vanuit.

 

Opmerkingen?

Vragen?

We staan je altijd graag te woord!

Volg ons op: