Ook in 2020: Procesregisseur Convenant Klimaatadaptief Bouwen - &Flux
  • Gepubliceerd: 2 april 2020
  • Door: Sander van der Wal

In 2018 organiseerden onze mensen een eerste bijeenkomst met een aantal partijen uit de bouwketen over dat nog relatief onbekende begrip ‘klimaatadaptatie’. Een verkennend gesprek: moeten we daar wat mee, kunnen we daar wat mee, hoe zouden we dat dan vorm moeten geven?

In 2020 gaan we het echt doen. We gaan klimaatadaptief bouwen. Met alweer meer dan 40 partijen (still counting…) formuleren we andere uitvragen. Benutten we het ‘Programma van Eisen’ en de ‘Leidraad’. Leggen we de doelen van het convenant vast in strategieën, in beleidsvisies, omgevingsplannen, watervisies, richtlijnen en waar het maar nog meer nodig is. Werken we met OSKA aan normen en standaarden. Hebben we een dijk van een website in de lucht met daarop elke denkbare maatregel die je maar kunt toepassen. Maken we inzichtelijk hoe we het kunnen bekostigen. Produceren we voorbeeld-businesscases. Haken we nieuwe partijen aan. Inspireren we anderen ook klimaatadaptief te bouwen. Kortom: hard op weg naar het ‘nieuwe normaal’.

In 2018 hadden we niet durven uitspreken dat we zover zouden komen. Maar tegelijkertijd: nu begint het pas echt. Want de producten en hulpmiddelen zijn nog maar net klaar. Nu kunnen we er mee aan de slag, nu begint het bouwen! Daarom zijn we heel erg blij dat we ons ook in 2020 mogen inspannen voor al die 40 fantastische en gemotiveerde partners: &Flux-er Sander van der Wal is de trotse ‘Procesregisseur Convenant Klimaatadaptief Bouwen’!

Geïnteresseerd in het Convenant?

Neem contact op met Sander!

Volg ons op: