Klimaatadaptief investeren in de MRA - &Flux
  • Gepubliceerd: 26 maart 2020
  • Door: Thea Kampert

De Metropoolregio Amsterdam: een gebied dat momenteel hard werkt aan een Verstedelijkingsstrategie met torenhoge investeringsambities. Dit zorgt voor een flinke opgave op het gebied van klimaatadaptatie, terwijl klimaatadaptatie meestal nog geen onderdeel uitmaakt van investeringsbeslissingen. Hoe gaan we realiseren dat dat wel gebeurt?

Resilience by Design

Ons antwoord: met experts van internationale allure. Bureaus en organisaties van naam en faam op het gebied van ‘design’, stedelijke en landelijke gebiedsontwikkelingen, financieringsvraagstukken, klimaatadaptatie en alle andere disciplines die maar nodig zijn. Deze teams zullen samen met stakeholders uit de MRA demonstratieprojecten ontwikkelen. Niet om een zoveelste ‘artist impression’ te maken, maar om realiseerbare en financierbare projecten uit te werken die opgenomen kunnen worden in de Verstedelijkingsstrategie. Die zo laten zien dat klimaatadaptatie wel degelijk onderdeel kan en moet zijn van investeringsbeslissingen in bouw- en gebiedsontwikkelingsprocessen in de MRA.

&Flux is de projectleider van Resilience by Design. De voorbereidingen zijn afgerond, de inschrijvingen van topteams zijn binnen. Een prachtige jury komt binnenkort bij elkaar om te bepalen wie deze uitdaging mag oppakken. Dan kunnen we beginnen! U hoort snel meer…

Meer weten?

Stuur Thea een bericht!

Volg ons op: